Escapes voor mondkapjesplicht

We worden geteisterd door een adembenemende onderdrukking. Als het nu ergens goed voor was, OK. Maar mondkapjes gebruik in het dagelijks leven is totaal zinloos. Een virus ga je er niet mee bestrijden. Bovendien is het gewoon aantoonbaar schadelijk. Om te beginnen een niet al te lange video met een aantal praktische tests:

Nederlands ondertiteld (dank, Stichting Vaccinvrij)

Even een korte conclusie van het filmpje. Het zuurstofgehalte is doorgaans 20 tot 21%. In werkruimtes moet het van de Amerikaanse autoriteiten minimaal 19,5% zijn. Draag je een mondkapje, dat daalt dit naar 17,5% en slaat het apparaat op tilt. Dan de CO2. In de buitenlucht is de hoeveelheid CO2 doorgaans tussen de 250 en 350 ppm (parts per million). In goed geventileerde ruimtes tussen de 350 en 1000 ppm. Tot zover geen probleem. Draag je een mondmasker, dan schiet de meter boven de 5000, boven de 7000 en vervolgens dusdanig hoog dat het niet meer te meten is. Dat is gewoon gevaarlijk, ook voor gezonde mensen! Welk mondmasker maakt niet eens zoveel uit. Zelfs bij een gelaatscherm zijn de CO2 waardes te hoog.

Wanneer iemand jou een mondkapjesplicht op legt, laat hem of haar eerst even deze video zien, voordat je verder praat.
Dat zal niet in iedere praktijksituatie mogelijk zijn. Maar er zijn diverse escapes. Om te beginnen raadplege men de officiële informatie van de Rijksoverheid. Ze hebben een geweldig document getiteld ‘Advies mondkapjes voor mensen met een beperking of chronische ziekte‘:

Daarin staat dus dat het dringend advies (ze hebben het dus nog niet eens over een verplichting) niet geldt voor mensen die vanwege een zichtbare of onzichtbare beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten die daarvan ernstig ontregeld raken. Heb je astma, COPD enzovoorts, dan is dat een duidelijk verhaal. Maar eigenlijk geldt het voor iedereen. Want het filmpje van zoëven laat zien dat iedereen ernstig ontregeld kan raken. Op termijn zeker, want het is gewoon schadelijk, door het zuurstof tekort en de CO2 ophoping. Iedereen kan dit dus aanvoeren. Het enige dat je hoeft te doen is het mondeling toelichten. Schriftelijk is niet eens nodig, maar helpt natuurlijk wel.

Om echt overtuigend over te komen is het handig een doktersverklaring van je eigen huisarts te tonen. Helaas willen om een of andere reden niet alle huisartsen daar aan meewerken. Er zijn situaties bekend dat handhavers niet onder de indruk waren van een gepersonaliseerde doktersverklaring en hem niet accepteerden. Dan tref je net de verkeerde. In veel gevallen heeft de ‘Doktersverklaring inzake het dragen van mondkapjes‘ van Corona Nuchterheid goed dienst gedaan en werd veelal geaccepteerd, ook buiten het OV. Hoe men hier vanaf nu mee om zal gaan is een kwestie van uitproberen.

Ook heeft Corona Nuchterheid natuurlijk ook nog de ‘Verklaring van staatsrechtgeleerde inzake het dragen van mondkapjes‘. Ook wanneer de spoedwet een feit is, is deze verklaring van staatsrechtgeleerden nog steeds valide, want de grondwet is niet veranderd. Het mag gewoon niet volgens de grondwet. De regering dringt zo graag aan op de spoedwet want dan hebben de maatregelen een juridische basis. Alsof het dan allemaal koek en ei is, nee juist niet, dan wordt de grondwet gewoon terzijde geschoven, alsof die niet bestaat. Hoe dan ook, de acceptatie van deze verklaring van staatsrechtgeleerden zal er minder door worden.

Maar gelukkig zijn er nog meer opties. Sinds vorige week hebben we een aantal documenten voor leidinggevenden in het middenkader. We hebben vorige week de brief voor de winkelmanager gepubliceerd, en van het weekend die voor de zorgmanager, die mensen kunnen downloaden, uitprinten en overhandigen aan bijvoorbeeld de vestigingsmanager van de supermarkt, en een kopie voor de personeelsvertegenwoordiger. Zolang er geen wettelijke verplichting is, kunnen de vestigingsmanagers besluiten de mondkapjesplicht die zij zelf of vanuit hoofdvestiging hebben ingesteld, naast zich neer leggen. Zelfs al zou er een wettelijke mondkapjesplicht ingevoerd zijn, dan nog zou je als leidinggevende met recht en met een juridische basis kunnen besluiten de mondkapjesplicht niet in te voeren. De wetgeving omtrent een mondkapjesplicht is namelijk in grote mate tegenstrijdig. En niet alleen met de grondwet, maar ook met de Arbowet en met betrekking tot aansprakelijkheid. De passages in de genoemde brieven over aansprakelijkheid blijven overeind. Iemand die aantoonbare schade lijdt, kan die altijd verhalen op de veroorzaker. De schade als gevolg van het dragen van mondkapjes zal aantoonbaar zijn. Het is wetenschappelijk onderbouwd. Net zomin als de grondwet kun je ook niet even talloze wetenschappelijke onderbouwingen terzijde schuiven. Maar dat is wel wat de overheid doet. Hier zullen rechtszaken over gevoerd moeten worden.

Dan de Arbowet. Mondmaskers vallen in de groep onafhankelijk ademhalingsbescherming. In de ARBO wet staat dat, voordat men deze gaat dragen, wettelijk eerst een medische keuring dient te ondergaan. In de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan de algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor ademhalings-beschermingsmiddelen is ook de Wet op de medische keuringen van belang. De Arbowet is in sommige gevallen ook van toepassing voor leerlingen. Hieronder een opsomming van relevante wetgeving in het kader van ademhalingsbescherming:

Algemene zorg voor veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid.
De verplichting voor de werkgever om de risico’s schriftelijk te inventariseren en te evalueren.
De verplichting voor de werkgever om pbm’en aan zijn werknemers te verstrekken.
De verplichting voor de werkgever om voorlichting te geven aan zijn werknemers.
De verplichting voor werknemers om de ter beschikking gestelde pbm’en juist te gebruiken.
De noodzaak tot het dragen van ademhalingsbeschermingsmiddelen moet blijken uit de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). (Heroverweeg desnoods uw RI&E als u die inmiddels corona-proof hebt gemaakt).

Voordat een werknemer ademhalingsbescherming gaat dragen, moet hij een medische keuring ondergaan.
Dit is geregeld in de Wet op de medische keuringen en in de artikelen 14 en 18 van de Arbowet.
Artikel 14: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-01-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf_3_Artikel14
Artikel 18: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-01-01/#Hoofdstuk4_Paragraaf_3_Artikel18
Een mondmasker is een bescherming die de ademhaling beperkt dus zou men volgens bovenstaande eerst medisch gekeurd moeten worden.

Maar pas op. Als je deze weg bewandelt, en je hebt een normale gezondheid, dan kom je die keuring wel door. Dit is dus alleen aan te raden wanneer je ook daadwerkelijk verwacht medisch afgekeurd te worden. Verwacht je dan niet, kies voor de eerder genoemde opties.

Uiteindelijk zal je er in sommige gevallen niet aan ontkomen om een mondkapje te dragen. Of je wilt geen gedoe en gezeik bij de ingang van de supermarkt. Daarvoor zijn er creatieve oplossingen te bedenken. In de meeste gevallen worden er geen eisen gesteld aan het mondkapje. Terwijl dat juist wel heel belangrijk is, wil het werkelijk een verschil maken. Maar goed, we weten dat het om gedrag gaat, dus we kunnen het ook gewoon leuk meespelen. In veel situaties mag je ook juist geen medisch mondkapje op. Dat is uitermate vreemd, maar niet ongunstig. Wat je kunt doen is mondkapjes maken van stoffen waar je makkelijk doorheen kan ademen. Maak bijvoorbeeld een mondkapje van vitrage. Of van kant, van lingerie, van een panty of nog opener: van een netkous. Het is een gat in de markt. En in je kapje. En het staat nog sexy ook.

admin

© Corona nuchterheid

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
do 26 mei 2022

Captcha afbeelding

COM_EB_IFRAME_COOKIE_AGREE_CONTENT

Inloggen

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.
New World Order!
What's wrong with the world

Laatste bezoekers

Partner

Laatste bezoekers