Regering VS houdt rekening met honderdduizenden corona-doden

De officiële inspanningen om bedrijven te heropenen en maatregelen voor sociale distantiëring terug te dringen, in de hele VS een vlucht nemen, in weerwil van de waarschuwingen van deskundigen op het gebied van de volksgezondheid en infectieziekten voor de gevolgen. Deze criminele dwangmaatregelen om arbeiders terug te halen naar hun fabrieken en werkplekken zullen resulteren in een explosie van nieuwe COVID-19-gevallen en een onnoemelijk aantal doden.

Vrijdag 1 mei markeerde een nieuwe fase in de strijd tegen de coronaviruspandemie in de VS. Tientallen deelstaatregeringen, met de zegen van Washington, hebben het bevel tot lockdown opgeheven, waardoor winkels, restaurants en zelfs bioscopen weer open konden, en arbeiders werd opgedragen om weer te gaan werken op straffe van het stopzetten van hun WW-uitkering. Het gebeurt op een dag de meeste doden in de VS vallen als gevolg van het coronavirus.

South Carolina, Georgia, Oklahoma en Alaska begonnen vorige week de beperkingen voor bedrijven te versoepelen. In Georgia mogen restaurants en bioscopen vandaag weer open zijn, met een vleugje onvoldoende veiligheidseisen. Tennessee zal toestaan dat restaurants aan het begin van de komende week opnieuw hun deuren openen, gevolgd door detailhandelsbedrijven.

De drive om weer aan het werk te gaan is niet beperkt tot door de Republikeinen geleide staten. In feite is het een tweeledige poging. Colorado, Minnesota en Montana, allemaal met gouverneurs van de Democratische Partij, hebben elk plannen aangekondigd om bedrijven toe te staan hun deuren weer te openen. Minnesota heeft volgens het kantoor van de gouverneur inmiddels weer ongeveer 100.000 land-, industrie- en kantoorpersoneel tot werken aangezet.

Hoewel veel media-aandacht was gericht op de plannen van de staten om parken, stranden, restaurants en kleine winkels te heropenen, wil de financiële aristocratie vooral de grootschalige industriële productie zo snel mogelijk opstarten, zelfs als de bedrijven van overheidswege zouden worden gesloten. Bedrijven zoals bouw- en landbouwmachinesfabrikanten, Caterpillar en Deere & Co., hebben, door het verkrijgen van een aanduiding van “kritieke essentiële infrastructuur” van de Trump-administratie, grotendeels hun productie gehandhaafd tijdens de pandemie, waarbij besmettingsgevallen zich onder fabrieksarbeiders bij elk bedrijf blijven voordoen.

Nu bereidt de hele auto-industrie zich voor op heropening, en de meeste autofabrikanten werken toe naar een streefdatum van 4 mei. Zowel Ford als General Motors vragen werknemers om terug te keren en fabrieken voor te bereiden voor een herstart. De opkomst van de immens complexe en wereldwijd verbonden auto-industrie zal ertoe leiden dat werknemers niet alleen terugkeren bij assemblagefabrieken in de VS, maar ook in de enorme toeleveringsketen en logistieke netwerken in Noord-Amerika en daarbuiten.

De uitzinnige poging om de economie weer op gang te brengen mist elke wetenschap. Het is geen reactie op een afname van het aantal gevallen of een vermindering van het gevaar van de pandemie. Integendeel, ondanks de discussiepunten van de mainstream media en regeringsfunctionarissen over “het ombuigen van de curve”, registreren de VS nog steeds forse aantallen nieuwe gevallen. Vandaag kwam de teller in de Verenigde Staten op ruwweg 1.135.000 besmette personen en vielen er ongeveer 66.000 doden.

Ondanks de propagandacampagne om de publieke opinie te verschuiven ten gunste van de heropening van de economie, blijven de peilingen een overweldigend verzet tonen. Uit een CBS-nieuwsonderzoek bleek onlangs dat 70% van de burgers het ermee eens was dat de prioriteit zou moeten zijn “de verspreiding van het coronavirus te vertragen door mensen thuis te houden en sociale afstand te bewaren, zelfs als de economie op korte termijn schade lijdt”.

In vrijwel elke bedrijfs- en overheidscommunicatie over het herstarten van de economie worden standaardwoorden opgenomen dat het leven en de veiligheid van werknemers en de burgers de hoogste prioriteit hebben. Dit zijn leugens. Vanaf de eerste opkomst van de pandemie heeft de heersende klasse het niet gezien als een wereldwijde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, maar eerder als een verstoring van de markt.

Daarnaast greep de heersende elite de kans om duizenden miljarden dollars over te maken aan (vooral de grote) bedrijven en banken, wat de koersen op Wall Street flink liet stijgen – ondanks dat er in zes weken tijd zo’n 30 miljoen mensen hun baan hebben verloren. Wil deze massale herinflatie van activaprijzen echter door kunnen blijven gaan, dan moeten het productieproces en de uitbuiting van arbeiders voor winst snel weer op gang komen, is de gedachte.

Deze opvattingen kwamen fraai tot uitdrukking in een redactioneel artikel in de Washington Post, het mediabedrijf dat het eigendom van Jeff Bezos, miljardair en ceo van Amazon, het concern dat vooral bekend is vanwege de enorm slechte arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Onder de kop: “We naderen het einde van het begin van de COVID-19-crisis. De grote uitdagingen liggen in het verschiet”, schreef de redactie: “Het herstel van de economie en de gezondheid van de natie zijn beide prioriteiten. Geen van beide kan luchtig worden genegeerd of afgewezen. De eerste vereiste is om redelijke verwachtingen te scheppen.”
Maar wat zijn deze “redelijke verwachtingen”? “Het lijkt nu duidelijk dat een enorme, nationale mobilisatie in oorlogstijd om de uitdaging aan te gaan, zoals velen hebben gesuggereerd, niet zal plaatsvinden”, schrijft de Post.
Om het in gewone-mensen-taal te zeggen: de stenografen van Bezos beweren: er zullen geen grootschalige maatregelen komen om de pandemie te bestrijden. Veel mensen zullen sterven. Wen er maar beter aan, want de economie (d.w.z. de winstmarges van de oligarchie) moeten worden hersteld.

Lees ook:  Politiek, koningshuis, prinses Mabel allemaal betrokken bij meer immigratie plannen George Soros

En terwijl in de Verenigde Staten al meer dan een miljoen mensen ziek zijn geworden van het coronavirus en vele tienduizenden zijn gestorven, maakt Bezos er inderdaad “het beste van”. Hij heeft zijn fortuin sinds het begin van het jaar met $ 25 miljard zien toenemen, volgens het Institute for Policy Studies, wat meer is dan het bruto binnenlands product van Honduras, om maar wat te noemen.

Tegelijkertijd veroorzaakt het weigeren van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers van Amazon en Whole Foods, samen met miljoenen verpleegkundigen, werknemers in de supermarkt en talloze andere werknemers die essentieel worden geacht, explosieve woede en veroorzaakt het een groeiende golf van wilde stakingen en andere werkacties. Nu de drang om meer arbeiders weer aan het werk te krijgen deze week versnelt, staan massale acties op de agenda. De onvrede onder burgers neemt hand over hand toe, en het gaat er niet meer om òf er sociale onrust zal optreden (met daarbij “behorend” geweld), maar wanneer.

Er zijn veel specifieke kwesties die aan deze protesten ten grondslag liggen, maar ze draaien allemaal rond de basisrealiteit: voor de arbeidersklasse is de strijd tegen de pandemie en voor hun leven tegelijkertijd een strijd tegen het kapitalisme. De logica van deze strijd roept de vraag op over de politieke macht – wie zal de samenleving, de kapitalistische heersende elite of de arbeidersklasse, controleren?

Veel van de acties zijn gericht op het gebrek aan adequate veiligheidsmaatregelen en beschermende uitrusting voor arbeiders. Ondanks aanhoudende waarschuwingen van wetenschappers en epidemiologen werd er tot op heden niets ondernomen om mensen en bedrijven op de pandemie voor te bereiden.

Decennia van heersend klassenbeleid hebben de sociale en gezondheidszorginfrastructuur gedecimeerd, terwijl deregulering bedrijven de vrije hand heeft gegeven om arbeiders te dwingen onder onveilige omstandigheden te werken. De toename van deeltijdarbeid in de “giga-economie” betekent dat grote delen van de arbeidersklasse werken voor lonen op armoedeniveau, zonder voordelen of veiligheidsbescherming.

Dat klassenconflict zal de komende weken en maanden enorm toenemen. De financiële oligarchie heeft de pandemie gebruikt om biljoenen dollars over te maken naar Wall Street, met de unanieme steun van het hele politieke establishment, de Democraten en de Republikeinen. Dit alles zal worden betaald door bezuinigingen op sociale programma’s, onderwijs en gezondheidszorg, samen met een enorme intensivering van de uitbuiting van de arbeiders- en middenklasse.

Het versoepelen van beperkingen wordt gerechtvaardigd met beweringen dat de pandemie aan het afnemen is en dat mensen nu kunnen gaan werken, winkelen, uit eten gaan, reizen en naar de kerk gaan, zoals ze dat ooit deden, zonder onnodig risico.
In dit licht moeten we ook de onlangs gepubliceerde voorlopige resultaten van de National Institutes of Health zien die het medicijn remdesivir presenteerde als, volgens de Amerikaanse president Donald Trump, “een grote bouwsteen” voor een remedie tegen de pandemie van het coronavirus. Tegelijkertijd werd het door de mainstream media ademloos uitgeroepen tot “goed nieuws over een coronavirus-medicijn” (CNN), dat een “duidelijke belofte” (MSNBC) laat zien. Daarnaast zijn er berichten dat het “de hersteltijd van mensen met het coronavirus” (Fox) versnelde volgens “positieve gegevens” (New York Times) van de proef.

Vergeet ook niet dat in de medische wetenschap we alleen goedgekeurde en niet-goedgekeurde medicamenten kennen. De goedgekeurde kennen minimaal 1-2 jaar aan rigoureuze klinische onderzoeken voor er een FDA- of CE-goedkeuring wordt verstrekt, inclusief beoordeling van mogelijke bijwerkingen. Onder normale omstandigheden zouden de door de National Institutes of Health gerapporteerde resultaten door onderzoekers met belangstelling worden opgemerkt als onderdeel van een voortdurende en langdurige inspanning om een effectief antwoord te vinden op een nieuw en gecompliceerd medicament, maar de adoratie van de mainstream media over deze “doorbraak” vindt plaats temidden van een steeds meer uitzinnige poging om een back-to-work-campagne te legitimeren en de indruk te wekken dat het virus “onder controle” is en dat de crisis bijna voorbij is. De beurzen van Wall Street dikten in ieder geval procenten aan op het “baanbrekende” nieuws. Dat zal ongetwijfeld ook worden gevoed wetende dat de farmaceutisch-medische industrie gemaakte vaccins zelf zullen gaan patenteren, ook al is het onderzoek met vele miljarden grotendeels gefinancierd door diverse overheden.

Lees ook:  De schuldendreiging van de VS

De verwachting dat Amerikanen veilig aan het werk en weer overal naar toe kunnen gaan is eigenlijk niet de verwachting van de Trump-administratie. Integendeel, uit personderzoeken is gebleken dat de federale regering een enorme piek in het dodental verwacht en dienovereenkomstig voorbereidingen treft.

NBC News meldde dat het Federal Emergency Management Agency (FEMA) vorige maand “bestellingen heeft geplaatst voor meer dan 100.000 nieuwe lijkzakken voor slachtoffers van COVID-19.” Het Department of Homeland Security, waarvan FEMA deel uitmaakt, plaatste een aankooporder van $ 5,1 miljoen bij een bedrijf in Californië. Het verslag meldde verder: “Rond dezelfde tijd dat het het contract voor de lijkzakken ondertekende, opende FEMA een biedingsprocedure om ongeveer 200 gehuurde koeltrailers te leveren voor locaties in het hele land. In de offerteaanvraag wordt de voorkeur gegeven aan opleggers van 53 voet, die met 3.600 kubieke voet de grootste in hun klasse zijn.”

FEMA is niet het enige bureau dat zich op de dood voorbereidt, op een schaal die in het niet valt bij wat er de afgelopen twee maanden al is gebeurd. Volgens verschillende rapporten en documenten heeft de Veteranenadministratie een distributeur van toeleveringen bijna $ 300.000 betaald voor de levering van lijkzakken op 30 april, de laatste van acht contracten die aan hetzelfde bedrijf zijn toegekend voor een totaal van $ 12,1 miljoen. Ervan uitgaande dat de VA een prijs heeft betaald die vergelijkbaar is met die van FEMA, zou $ 12,1 miljoen bijna 240.000 lijkzakken kopen. Voor de negen miljoen patiënten die de VA in een doorsnee jaar ziet, wordt dan uitgegaan van een sterftecijfer van ongeveer 2,7%.

Zelfs deze duizelingwekkende cijfers zouden grove onderschattingen kunnen zijn van de komende dodengolf. Het Center for Disease Research and Policy in Minnesota voorspelde recentelijk dat COVID-19 zich het komende jaar waarschijnlijk zal verspreiden in een reeks uitbraken, tot 60 tot 70 procent van de bevolking is besmet. Dit zou het dodental onder de burgers in de miljoenen brengen.

Van de 50 Amerikaanse staten zullen er ongeveer 23, met een gezamenlijke bevolking van ongeveer 115 miljoen mensen, de meeste coronavirusbeperkingen maandag hebben opgeheven. Nog eens acht staten, met een gezamenlijke bevolking van 53 miljoen, hebben plannen aangekondigd om dit half mei te doen.
Hoewel dan nog 19 staten overblijven met 161 miljoen mensen die nog steeds onder een of andere vorm van lockdown ondergaan, heeft het stay-at-home-beleid veel mazen – getuige Boeing die 27.000 arbeiders terugroept naar hun werk in de omgeving van Seattle, Washington, ondanks door de staat opgelegde beperkingen, en is het van plan om autofabrieken in Michigan te heropenen.

Ondertussen heeft Boeing óók aangekondigd dat het 10% van zijn personeel zal schrappen. Andere bedrijven zullen dit voorbeeld volgen. De heersende elite zal proberen de economische wanhoop van miljoenen arbeiders te gebruiken, niet alleen om hen weer aan het werk te krijgen, maar ook om hen ertoe te brengen in te stemmen met loonsverlagingen en uitkeringen.

Nadat afgelopen donderdag opnieuw een gigantische stijging van de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering werd gemeld – 3,84 miljoen nieuwe aanvragen, waarmee het totaal van zes weken op meer dan 30 miljoen komt – waarschuwde het Amerikaanse ministerie van arbeid dat wanneer fabrieken en werkplekken opnieuw worden geopend, werknemers weer aan het werk moeten gaan…. of anders moeten worden ontslagen, ongeacht gezondheidsproblemen.

Overheden van staten gingen zelfs nog stappen verder. De Texas Workforce Commission zei dat om in aanmerking te komen voor werkloosheidsuitkeringen, werknemers “bereid en in staat moeten zijn om alle dagen en uren te werken die nodig zijn voor het soort werk dat zij zoeken”. Texas beleefde de ergste dag van de pandemie, met 50 doden en 1.000 nieuwe infecties, op 30 april, de dag vóórdat het bevel van gouverneur Greg Abbott om de staat te heropenen, van kracht werd. Abbott heeft de ruimere lockdowns door lokale functionarissen in Houston, San Antonio, Austin en Dallas, die momenteel het grootste deel van de coronavirusgevallen in Texas hebben, ingetrokken.

Lees ook:  Beste Jort Kelder “We zijn 80-plussers en te dik”

In Missouri zei gouverneur Mike Parsons: “Als we de staat openen, en als je weer aan het werk moet als je baas belt en zegt dat je weer aan het werk moet, dan moet je weer aan het werk.”
De gouverneur van Iowa, Kim Reynolds, zei: “Als u een werkgever bent en u biedt aan om uw werknemer weer aan het werk te zetten en zij besluiten dit niet te doen, is dat een vrijwillig ontslag… Daarom komen ze niet in aanmerking voor het werkloosheidsgeld.” Ondertussen steeg in Sioux City, Iowa, dat op 23 april slechts 158 gevallen van het coronavirus had, het totaal zesvoudig tot 851, voornamelijk als gevolg van uitbraken onder arbeiders in lokale vleesverwerkingsfabrieken.

De vleesverpakkingsindustrie geeft een aantal van de meest gruwelijke indicaties van wat er komen gaat, aangezien miljoenen arbeiders die nu ontslagen worden, gedwongen worden weer aan het werk te gaan omdat ze de werkloosheidsuitkering dreigen te verliezen en dan weer de mogelijkheid hebben om huur te betalen en hun gezinnen te onderhouden – met het risico besmet te worden en te overlijden.

In een slachthuis van Tyson Foods in Wallula, Washington, de grootste in die staat, testte 15 procent van de werknemers positief op coronavirus nadat er een medewerker was overleden. In een andere Tyson-fabriek in Logansport, Indiana, heeft het virus 890 van de 2.200 arbeiders besmet.

Afgelopen maandag gaf president Trump de opdracht vleesverpakkingsfabrieken die gesloten waren te heropenen, terwijl hij suggereerde dat de werkgevers “aansprakelijkheidsbescherming” nodig hadden tegen waarschijnlijke claims van werknemers die tijdens het werk besmet zouden geraken. Met andere woorden, Trump vertelt het Amerikaanse bedrijfsleven: vermoord uw werknemers en u zult geen gevolgen ondervinden. Een columnist merkte zuur op: “Als u in opdracht van president Trump in een vleesverwerkingsfabriek werkt, wordt u officieel als minder noodzakelijk beschouwd dan de steak die u aan het snijden bent.” En vergeet niet: wat er in de VS met vleesverpakkers wordt gedaan, zal voor de hele arbeidersklasse in verschillende vormen worden herhaald.

Door de back-to-work-campagne wil de Amerikaanse kapitalistische heersende elite de arbeiders- en middenklasse de last van de coronaviruspandemie opleggen, zowel economisch als in termen van lijden en dood. Het streeft naar normalisering van de dood, de acceptatie dat infectie en massale dood gewoon een deel van het leven zijn – tenminste voor werkende mensen. Vandaar de voortdurende inspanningen om het dodental te bagatelliseren of te verdoezelen, om een gefabriceerde volksbeweging tegen lockdowns te creëren, en om een rechtsgrondslag te creëren voor het ontkennen van werkloosheid en andere uitkeringen om werknemers hun winsten weer te laten vergroten.

De Democraten en Republikeinen hebben alleen tactische verschillen over de te gebruiken methoden, terwijl ze het eens zijn over het basisdoel: het zijn kapitalistische partijen die vastbesloten zijn het kapitalistische systeem te verdedigen. Het gaat zo lang goed als het goed blijft gaan, maar een forse toenemende sociale onrust zou er maar zo toe kunnen leiden dat de arbeidersklasse haar sociale rechten, waaronder het recht op leven zelf, zal verdedigen door een resoluut breuk met de hele kapitalistische politieke structuur. Als dat plaatsvindt èn doorzet, zal niet alleen de Amerikaanse economie worden ontwricht, maar zal de onvermijdelijke ineenstorting van het financiële systeem in een tijdspanne van enkele dagen een feit kunnen zijn.

Indignatie redactie

© Indignatie

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
za 28 mei 2022

Captcha afbeelding

COM_EB_IFRAME_COOKIE_AGREE_CONTENT

Inloggen

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.
New World Order!
What's wrong with the world

Laatste bezoekers

Partner

Laatste bezoekers