Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties actueler dan ooit

In 2005 droegen 194 landen, ook Nederland, hun medische zeggenschap tijdens internationale gezondheidscrises over aan de WHO. Dit tafereel met gedwongen vaccinaties is daarom wel degelijk een zeer serieuze bedreiging voor de mensheid.

Mogelijkheid tot gedwongen vaccinaties staat al jaren in de richtlijnen van de WHO – Achterstellen vaccinweigeraars is óók dwang en verplichting

Nu in de Tweede Kamer onder druk van VVD, CDA en D66 opnieuw serieus nagedacht lijkt te worden om vaccinaties verplicht te stellen, is het goed om eens terug te kijken naar 2009, toen tijdens de Mexicaanse grieppandemie – die eveneens een hoax bleek, om zoveel mogelijk vaccins te kunnen verkopen – geprobeerd werd om de politiek en samenleving zover te krijgen akkoord te gaan met gedwongen vaccinaties. Ruim 11 jaar geleden verspreidde het Burgers Front een internationale ‘Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties.’ Lees hoe op huiveringwekkend overeenkomstige wijze de overheid nu alsnog probeert door te drukken wat in 2009 is mislukt.

Systeempropagandisten zeggen steeds dat vaccinaties nooit verplicht zullen worden gesteld, en wijzen daarbij nogal eens op de motie die onlangs in de Tweede Kamer hierover werd aangenomen. Dat het woord ‘verplichting’ niet zal worden gebruikt, zegt echter niet dat vaccinaties wel degelijk afgedwongen zullen worden. Dat zal gebeuren door de weigeraars met steeds hardere maatregelen te discrimineren en te straffen, zoals het ontzeggen van de toegang tot gebouwen, evenementen, horeca, vervoer, scholen, (zorg)instellingen en winkels.

Achterstellen vaccinweigeraars is óók dwang en verplichting

Het valt goed te vergelijken met het plegen van euthanasie: een sterk verdovend middel inbrengen waardoor zeker is dat een patiënt overlijdt, heet officieel actieve euthanasie. Het onthouden van voedsel, water en medicijnen is dat echter niet, maar wordt al jaren ‘passieve euthanasie’ genoemd. Op dezelfde wijze kan het achterstellen van vaccinweigeraars een ‘passieve verplichting’ worden – je dwingt de mensen weliswaar niet rechtstreeks via een wet, maar bereikt ondertussen wel exact hetzelfde door als overheid toe te staan dat bedrijven en instellingen ongevaccineerde mensen de toegang gaan weigeren.

Kortom: de Covid vaccins dreigen wel degelijk (indirect) verplicht te zullen worden. Tijdens de Mexicaanse- of varkensgriep (H1N1) ‘pandemie’ in 2009 – die achteraf niet meer slachtoffers maakte dan een milde seizoensgriep – werd internationaal al een ‘Universele Verklaring van Verzet tegen Gedwongen Vaccinaties’ verspreid, met hieronder een groot deel van de tekst, waarbij we ontdekten dat H1N1 vrijwel naadloos te vervangen is door SARS-CoV-2:

‘Wij, de ondertekenden, als Vrije Mensen, erkennen niet de bevoegdheid van de
Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization/WHO) om algemene
vaccinaties te verplichten. Ons lichaam is niet gebonden terrein, en exclusief onderworpen aan onze zelfbeschikking. Iedere (poging tot) schending hiervan dient te worden aangeduid als een schending van het eerdergenoemde basisrecht. Dienovereenkomstig houden wij onze overheden verantwoordelijk voor de verdediging hiervan, met een bericht ter kennisgeving: Er komt een massaclaim indien ons onvervreemdbare recht op zelfbeschikking wordt ontnomen.’

‘Onderstaande is een checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie voor
influenzapandemie voorbereidingen: 

Planning: Onderdeel 1.5.1 Rechtmatige- en ethische vraagstukken:

“Gedurende een pandemie kan het nodig zijn om de bestaande wetgeving of de (individuele) mensenrechten buiten werking te stellen. Voorbeelden zijn gedwongen quarantaine (buiten werking stellen van het individuele recht op vrijheid van beweging), het gebruik van private gebouwen als ziekenhuizen, het zonder toestemming gebruiken van medicijnen, gedwongen vaccinaties of de invoering van noodmaatregelen bij essentiële (hulp)diensten. Deze besluiten vereisen een wettelijk raamwerk*, zodat een heldere beoordeling en rechtvaardiging van de overwogen maatregelen verzekerd wordt, alsmede ook de samenhang met de internationale wetgeving (Internationale Gezondheidsvoorschriften).”

(* Dat raamwerk bestaat inmiddels in Nederland in de vorm van de spoedwet).

‘Er bestaat geen forensisch bewijs dat het SARS-CoV-2 virus de directe doodsoorzaak is geweest bij de personen die zijn overleden nadat zij het virus hebben opgelopen. Het grootste gedeelte van de sterfgevallen worden veroorzaakt door al aanwezige complicaties en auto-immuun ziekten… De symptomen van SARS-CoV-2 zijn, gebaseerd op de richtlijnen van de Center for Disease Control (CDC), vrijwel identiek aan die van de gewone griep, en de ernst is vergelijkbaar met een milde seizoensgriep*.’

(Door de WHO bevestigde cijfers: IFR tot 70 jaar slechts 0,05%, de helft van een gewone griep).

“De symptomen van dit nieuwe coronavirus in mensen zijn vergelijkbaar met de symptomen van seizoensgriep, waaronder koorts, hoesten, keelpijn, een lopende of verstopte neus, lichaamspijnen, hoofdpijn, rillingen en vermoeidheid…. De hoogrisicogroepen van het nieuwe coronavirus zijn… hetzelfde als bij de seizoensinfluenza. Mensen met een hoger risico op ernstige complicaties van seizoensgriep zijn 65 jaar of ouder, zwangere vrouwen, en mensen van welke leeftijdsgroep dan ook met chronisch medische aandoeningen (waaronder astma, diabetes of hartziekten) en mensen met een verminderd immuunsysteem (door bijvoorbeeld immunosuppressieve medicatie of infectie met het HIV virus).”

‘Farmaceutische bedrijven (waaronder AstraZeneca, Moderna en Pfizer) kunnen enorm financieel gewin oogsten door deze crisis. Wij willen onder geen enkele voorwaarde onze veiligheid opofferen voor industrieel gewin. Het tekort aan betrouwbare data uit onderzoek van dit experimentele vaccin roept veel zorgen op. Er bestaan geen enkele criteria voor de efficiëntie, noch zijn er valide (onafhankelijke) statistieken beschikbaar.’

Opmerkelijk is dat er ook van H1N1 berichten waren dat het alle kenmerken had van een in een laboratorium geproduceerd virus:

‘Horowitz, auteur van “Emerging Virus: AIDS And Ebola: Nature, Accident, or
Intentional?”, geeft aan dat het nieuwe varkens-vogel-mens griepvirus (dat voor het eerst eind maart 2009 in Mexico gemeld werd) alleen afkomstig kan zijn van Dr James S. Robertson en zijn collega’s die in associatie stonden met het US Centre for Disease Control, en met vaccinatie ontwikkelaar Novavax Inc (die gelijk winst kon halen uit de uitbraak). Niemand anders kan met H5N1 Aziatische griep geïnfecteerde kippen naar Europa brengen, hun DNA extraheren, de proteïnen combineren met H1N1 virussen van het Spaanse griep isolaat van 1919, daaraan varkensgriep-genen toevoegen, en door middel van reverse engineering ervoor zorgen dat het mensen kan besmetten.” 

Virus = vaccin?

‘Tijdens de “Swine scare” periode van 1976 eiste het varkensgriep vaccin honderden doden en maakte het talloze anderen ziek: 

“Alleen de jonge Lewis (19 jaar oude soldaat David Lewis van Ashley Falls, Massachusetts) stierf aan de gevolgen van de varkensgriep. Maar zoals de critici al snel aantoonden waren honderden Amerikanen gestorven of ernstig ziek geworden van de inenting die de overheid gaf om het virus te bestrijden.”

Zou daarom een ander woord voor een ‘in een laboratorium geproduceerd virus’ in bepaalde gevallen ook wel eens ‘vaccin’ kunnen zijn? Dit wordt doorgaans meteen naar het domein van ‘complottheorieën’ verwezen, maar er zijn wel degelijk sterke aanwijzingen dat de Spaanse Griep destijds is ontstaan na een vaccinatiecampagne onder Amerikaanse militairen.

Aangezien zowel de Spaanse als de Mexicaanse griep een variant van H1N1 waren, volgt hieruit dat ook de ‘pandemie’ in 2009 lijkt te kunnen zijn veroorzaakt door een kunstmatig virus/vaccin. Dit zal natuurlijk nooit worden toegegeven, want de implicaties hiervan zijn verstrekkend, en zouden neerkomen op een poging tot massamoord op de wereldbevolking. Onzin, denkt u? Lees dan toch even verder:

National Security Council Document 20506: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests:

“Dit memorandum uit 1974, opgesteld door Henry Kissinger, leidde zonder interventie tot het loslaten van experimentele vaccinaties op het nietsvermoedende publiek. Het wees landen aan als doelwitten voor “aanvankelijke bevolkingsreductie experimenten die ingevoerd zullen worden vanaf het jaar 2000. Zij wezen India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesië, Brazilië, de Filipijnen, Thailand, Egypte, Turkije, Ethiopië en Columbia aan voor deze studie. Drie miljoen Filipijnen van 12-48 jaar oud kregen een ‘test vaccin’ dat hun gezondheid ruïneerde. Amerikanen met donkere huidskleur* en Indiaanse vrouwen kregen hetzelfde vaccin wat resulteerde in onvruchtbaarheid bij 25 tot 35% van deze personen**. De opdracht kwam vanuit de WHO en was direct verbonden aan Kissingers memorandum.”

(* Onder het mom van ‘diversiteit’ krijgen ‘zielige, achtergestelde’ zwarte mensen in de VS nu als eersten een Covid-19 vaccin…)

(** Zie ook ons artikel (4 dec.): Bijsluiter Pfizer vaccin waarschuwt expliciet dat ‘onbekend is of het Covid vaccin van invloed is op de vruchtbaarheid’“)

‘Dit voorval vond plaats na een rapport uit 1972 (Bulletin #47) dat uitgebracht werd door de WHO, waarin gevraagd werd om een resistent virus dat selectief de menselijke T-lymfocyten zou afbreken. Dit zou samen met een landelijk vaccinatieprogramma worden uitgedeeld “om de resultaten te observeren”. Tegelijkertijd vond in Centraal Afrika het uitgebreide waterpokken vaccinatieprogramma plaats – kort na de aids uitbraak in Afrika, Amerika en andere landen. De doorslaggevende factor bij aids slachtoffers is het geleidelijk afbreken van T-Lymfocyten in het menselijk lichaam. Toeval?’

Zou het onderstaande misschien ook voor het SARS-CoV-2 virus kunnen gelden?:

‘Nieuw bewijs laat zien dat het H1N1 virus een gemuteerd, door laboranten ontworpen virus is dat tevens immuun is voor elk vaccin dat op de markt wordt gebracht. Bovendien is het hoogstwaarschijnlijk dat het nieuwe vaccin zelf het middel is om de infectie te verergeren.’

‘De Verenigde Naties (supervisor van de WHO) is in haar verleden actief geweest in het promoten van virussen en eugenetica-achtige sterilisatie programma’s. Dit is gebaseerd op verifieerbaar onderzoek. Wij zullen niet langer hun proefkonijnen zijn. Wij staan unaniem achter dit besluit. De last ligt vervolgens bij de WHO, die haar eigen achtergrond zal moeten verklaren. Elke publicatie en ontkenning die door hen voortgebracht wordt, zal onderworpen worden aan een onafhankelijk onderzoek door een raadgevend lichaam van onze keus.’

‘Wanneer verplichte vaccinaties gedurende een zogenaamde of authentieke pandemie tot wet worden gemaakt, roepen wij op tot onafhankelijk onderzoek van deze vaccins door een team van erkende gezondheidszorg professionals van onze eigen keuze, vóórdat deze worden geleverd aan distributiecentra (en de bevolking).’

‘Alle vaccins moeten worden getest op besmetting (met andere, mogelijk giftige stoffen) en veiligheid. Permanente observaties van die personen die zijn gevaccineerd zullen in een up-to-date systeem worden bijgehouden. Als blijkt dat de WHO of diens distributeurs met opzet een toxisch product verspreiden, zullen zij worden vervolgd… Wij zullen een volledig publiek onderzoek eisen om de verantwoordelijken aan de kaak te stellen, en rechtvaardigheid te laten zegevieren. Hierbij zullen wij ook onze overheden volledig aansprakelijk houden.’

WIJ, DE ONDERTEKENDEN, STAAN VERENIGD TER ONDERSTEUNING VAN DEZE PETITIE.

‘Deze petitie is een oproep aan al diegenen die hun inherente recht tot zelfbeschikking willen uitoefenen, en daar waar de regering dit ondermijnt, dit recht te verdedigen. Sluit u zich alstublieft aan bij onze gedurfde campagne om op te komen voor onze rechten! Een grote dank voor allen die ons in dit doel steunen!’

‘Helaas is het niet realistisch om te verwachten dat de WHO de validiteit van online petities erkent. Het is gebleken dat gekozen overheden en rechtbanken routineus online petities afwijzen…. Wij kunnen gedwongen vaccinaties stoppen. Het is slechts een kwestie van samenwerken en doorzetten in het vreedzaam en proactief opkomen voor onze onvervreemdbare rechten.’

 

“Wanneer we overheden de macht geven om medische beslissingen voor ons te maken, accepteren we in essentie dat de overheid ons lichaam bezit.” -(Amerikaanse politicus Ron Paul)

Xander

(Burgersfront.org bestaat niet meer. Het is mij niet duidelijk of burgerfront.nl dezelfde organisatie is.)
Website van de bron!

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zo 28 november 2021

Captcha afbeelding

COM_EB_IFRAME_COOKIE_AGREE_CONTENT

Inloggen

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.
New World Order!
What's wrong with the world

Laatste bezoekers

Partner

Laatste bezoekers