Werking van het Corona virus..

Na plaatsing van de vorige artikelen van Marianne, met beschouwingen over diep-ingrijpende Mind Control, ontvoeringen en kwijtgeraakt/verloren bronbewustzijn. zijn we blij hierbij weer een artikel van haar te plaatsen. Ze heeft zich ook verdiept in de achterliggende controlelagen van diverse matrix-instituten en hoe deze figuren zich uitleven op deze aarde. Onderstaand artikel is geschreven op basis van haar inzichten in dezen, verkregen door het lezen van informatievelden in samenwerking met haar kosmische team. Vanzelfsprekend kan de info rondom het Covid-19-virus niet ontbreken..

Sinds enige weken is er een georkestreerde crisis hier op Aarde en in de andere lagen van de matrix actief, eentje die het corona virus wordt genoemd. Dit virus is een zoveelste stap van de heersers en controlelagen van de matrix om het mensen ontzettend moeilijk te maken. Alles is erop gericht om hen, en dus ook de mensen met een oorspronkelijk bronbewustzijn, cyborg te maken. Dit houdt in leven volgens vastomlijnde patronen, volgens het boekje van de heersende krachten, in zich steeds weer herhalende cycli, zonder dat er nog enig gevoel aan te pas komt. Het diepe gevoelsbewustzijn dat zich zo eigen is aan de mens met dat bronbewustzijn mag er niet meer zijn, mag niet meer gevoeld worden, omdat het leven van daaruit onvoorspelbaarheid inhoudt, een creatievermogen dat niet past in de agenda van de andere krachten.

Het corona virus is een nieuwe stap om het gevoelsbewustzijn en het creƫrende vermogen buiten spel te zetten. Het virus is niet vanuit het niets ontstaan, zomaar, zoals men ons wil doen geloven. Voorbereiding en ontwikkeling van het virus is uitgevoerd door de WHO, de World Health Organization met achterliggende controlelagen. Hierbij kunnen we denken aan buitenaardse cyborgbeschavingen en Draconische groepen. De werking en mogelijke overdracht van het virus is niet conform ons door de media wordt gepresenteerd, namelijk via fysiek contact en niesdruppels.

Hoe werkt het dan wel..?

Er zijn inmiddels wereldwijd 5 varianten actief, een specifiek ontwikkeld voor China (hier kan ik nu niet verder op ingaan), de andere 4 voor de rest van de wereld. De 2 meest agressieve varianten zijn in Nederland actief. Het Corona virus is eigenlijk een technologisch veld en daarbij heeft elke variant zijn eigen veld. De Corona velden worden verspreid, via speciale wereldwijd aanwezige installaties, die ervoor moeten zorgen, dat datgene wat wij als lucht ervaren, wordt vervuild, wordt verziekt. De Coronavelden worden zo ingeladen in de lichamen van ALLE mensen op Aarde.

Dus eigenlijk is het zo dat iedereen een Coronaveld in zich draagt, dat voor activatie, afhankelijk is van de kracht en van het lichaam van die persoon. Ervan uitgaande dat de agenda van de niet-welwillende krachten is, dat heel veel mensen ziek worden en komen te overlijden, wordt er alles aan gedaan om de persoon en het lichaam zodanig af te zwakken, dat er condities in het lichaam ontstaan, waardoor het Coronaveld in het lichaam zich kan activeren.

Een van de redenen van het in isolement plaatsen van mensen is dan ook het afzwakken van hun psyche, van hun kracht, omdat er geen verbinding meer is door samenzijn, zoals feestjes, uitgaan en andere leuke dingen, situaties waaruit mensen hun Aardse kracht kunnen halen. Er kunnen dan gemoedstoestanden ontstaan zoals neerslachtigheid en eenzaamheid die de kracht van mensen kunnen afzwakken. Uiteraard kunnen er ook diepe angsten gevoeld worden, om ziek te worden en dood te gaan vanwege het Corona veld, iets wat mensen ook afzwakt. Dit is dus het eerste doel van de niet-welwillende krachten met het Corona virus: het creƫren van een genocide, het doden van mensen op grote schaal

De regering en haar aansturing

Minister-president Rutte wordt volledig aangestuurd. Je zou kunnen zeggen dat, als hij nog een bepaalde eigenheid zou hebben, iets dat bij hem zƩlf hoort, dat dat nu volledig weg is. Niets van wat hij nu doet, komt vanuit hem zelf vandaan. We kunnen hem waarnemen als een volledig cyborg. De ministers die met hem samenwerken met betrekking tot het Corona virus, liepen in eerste instantie met hem mee: ze volgden volledig de aansturing van en door Rutte. Het groepje mannenbroeders, onderwerpt de inwoners van Nederland aan een serie Draconische maatregelen,. Deze dienen slechts een zeer duistere agenda en deze zijn NIET dienstbaar aan het WELZIJN van de mens.

De rest van het Kabinet-Rutte ziet inmiddels, dat de maatregelen dermate desastreus zijn voor het land, vooral als het gaat om de financiƫle processen en processen om het land leefbaar te houden, dat zij er zich ervan gaan distantiƫren. In het groepje mannenbroeders, inmiddels een eiland in de regering geworden, ontstaan inmiddels, voor ons onzichtbare scheuren..! Ook bij ministers als Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus zijn er overtuigingen dat dit niet de manier is om de crisis op te lossen..!

De overige ministers varen hun eigen koers binnen hun ministeries. Een aantal van hen is zelfs zover dat ze zouden willen zien dat Rutte af gaat treden. De aansturing van Rutte en zijn Corona collegaā€™s ligt wat betreft dit onderwerp bij de Raad van State en de achterliggende controlelagen hiervan. In deze Raad en lagen zijn mind controllers werkzaam alsmede mensen uit hoge adel.

Rol van het RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vormt een eiland binnen het geheel van betrokken instanties bij deze Corona-crisis. Dit geldt ook voor de achterliggende controlelagen. We kunnen hierbij denken aan buitenaardse cyborgbeschavingen en Draconische groepen. De agenda van het RIVM is een zeer duistere, nl. het aan de touwtjes trekken van de belangrijkste ā€˜gezondheidscentraā€™ in Nederland; in dit verband de academische ziekenhuizen.

Bewustzijn en creatie

We hebben het hier dan over het ontwikkelen van nieuwe medische technieken, die ervoor moeten gaan zorgen, dat de mens die met deze technieken behandeld wordt, denkt dat het goed met hem gaat. Dat hij denkt te genezen, terwijl dit niet zo is..! We kunnen hierbij denken aan een techniek die op dit moment wordt gemaakt, waarbij specifieke processen in de darmen met betrekking tot het verwerken van afvalstoffen worden uitgezet, terwijl de andere functies van de darmen gewoon doorgaan.

De afvalstoffen blijven dus achter in het lichaam..! De rol van het RIVM in de Corona-crisis, is het invoegen van angst in de mensen, door via de RIVM-communicatie in de media, velden van angst en onzekerheid toe te voegen. Deze velden worden in de mens ingeladen wanneer hij luistert naar hun nieuwsberichten of deze leest. Tevens zet het RIVM ons op het verkeerde been. De cijfers met het aantal zieken en overledenen zijn meestal te laag!!

Twee belangrijke redenen, waarom zij ons te lage cijfers presenteren:

Binnen het RIVM is een zeer geheime groep actief, die zich bezighoudt met het onderdrukken van een van oorspronkelijke beschaving in de Binnen-aarde. Deze groep ontvangt bedragen vanuit 2 geheime fondsen van de Europese Unie. Wanneer het inwoneraantal van Nederland onder een bepaald getal komt, dan stagneert de geldstroom uit deze fondsen. Met het daadwerkelijke aantal overledenen vanwege Corona, ligt het inwoneraantal nu al onder dat getal. Wanneer de daadwerkelijke aantallen van zieken en overledenen vanwege het virus naar buiten worden gebracht, is er een dreiging dat het aantal mensen dat in slaap werd gesust door deze onjuiste aantallen, weer wakker geschud wordt. Deze mensen zouden kunnen gaan denken, dat het ernstiger is dan bij normale griepvirussen. Waarvan het nu lijkt, dat het aantal hiervan ongeveer gelijk is, aan die van de gepresenteerde aantallen van het Corona-virus. En zij zouden kunnen gaan denken dat er iets niet klopt, dat het gaat om een geƫnsceneerde crisis.

De belangrijkste agendapunten van de gecreƫerde Corona crisis op een rijtje

Het creĆ«ren van een grootschalige genocide Het creĆ«ren van isolement, waardoor de mens afzwakt in kracht en daardoor vatbaarder wordt voor activatie van het virus Het creĆ«ren van isolement, waardoor de mens afzwakt in kracht en waardoor het makkelijker wordt technologieĆ«n te plaatsen waardoor de stroming bij het hart, in het lichaam en rondom het lichaam vast wordt gezet en waardoor de mens meer cyborg wordt (wordt hieronder nog verder uitgelegd) Het invoegen van angsten om dood te gaan Het creĆ«ren van financiĆ«le chaos Het creĆ«ren van armoede Het creĆ«ren van een spiritueel feel good field waardoor mensen in een gemoedstoestand van hoop terecht komen, dat er uit deze crisis toch iets goed uit voorkomt Het mensen laten denken dat het hierna weer verder gaat als vĆ³Ć³r de crisis, dat het dan allemaal weer normaal wordt

Het cyborg maken van de mens en de rol van de medische mind controllers
Er zijn honderden groepen mind controllers op aarde. Ze zijn technologisch zeer vermogend en hebben elk hun eigen expertise. Ze houden zich vooral bezig met mensen met bronbewustzijn uit een oorspronkelijke wereld. Zij willen hen uit hun creatiekracht houden door middel van het hen programmeren in een persoonlijkheid en hen te traumatiseren, in het leven op aarde dat wij onthouden en tijdens ontvoeringen (gebeurtenissen die wij niet onthouden). Ook door middel van hun technologieƫn verstoren zij het leven van deze mensen.

Er zijn enkele medische mind control groepen die tezamen het zogenaamde Leger van Ur vormen. Dit leger is een volledig uitgeĆ«volueerd cyborgras, dat ook ā€˜hun dingā€™ doet in andere lagen van de matrix. Het houdt zich op dit moment bezig, met het ontwikkelen en doorvoeren van nieuwe medische technologieĆ«n in ziekenhuizen, andere behandelcentra en in ontvoeringsscenarioā€™s. Deze technologieĆ«n, voor ons onzichtbaar, zijn er ook op gericht om mensen helemaal tot cyborg te maken.

Enkele voorbeelden:

Elk hart heeft een eigen natuurlijk ritme. Ze ontwikkelen technologie om dit ritme te verstoren en dan vooral te vertragen. Voorbeeld is het dat ze het ritme

langzamer maken, dan weer iets sneller, dan nog weer langzamer, dan weer iets sneller maar minder snel dan daarvoor. Dit gaat door totdat het hart er helemaal mee stopt Een techniek waardoor er in het brein connecties tussen informaties worden verbroken, waardoor er geen samenhang meer is in de informatie Een technologisch veld rondom het buikgebied waardoor specifieke processen in de darmen worden uitgezet, waardoor het lastiger wordt het leven te ā€˜processenā€™, om de dagelijkse gebeurtenissen in het leven te verwerken Een soort draaiende antenne op het hoofd, gekoppeld aan de epifyse, waardoor verbinding met een andere kosmische werkelijkheid onmogelijk wordt. Een draaiende bol achter het middenrif, waardoor verbindingen met werelden binnen of buiten de matrix worden verstoord Een veld aan de voorkant van het lichaam vanaf het hoofd tot en met het middenrif, dat ervoor zorgt dat de stroming van het eigen veld rondom het lichaam sterk wordt vertraagd en stroperig wordt

Het leger van Ur bestaat heel vaak uit behandelend artsen en verpleegkundigen en passen de technieken toe op mensen die in de genoemde centra komen voor onderzoek of behandeling. Met behulp van hun zeer technologische vermogens passen zij de technieken op patiƫnten toe, zonder dat zij dat in de gaten hebben.

Uitkomst nog onzeker

Hoe deze Corona crisis gaat aflopen, is op dit moment nog onzeker. Het kan meerdere kanten opgaan, afhankelijk van het bewustzijn en de tegenkrachten van de mens op aarde. Met bewustzijn bedoelen we hierbij inzichten in dat er toch echt iets niet klopt met het aan ons gepresenteerde verhaal, met aandacht en gevoel bij het onderwerp aanwezig blijven. Op deze wijze ontstaan er tegenkrachten waardoor het voor Rutte, het RIVM, hun aanstuurders en controlelagen veel moeilijker wordt voortgang te geven aan hun agendaā€™s. Het is nu nog onduidelijk of dit bewustzijn groot genoeg wordt op aarde.

* * *

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
do 02 december 2021

Captcha afbeelding

COM_EB_IFRAME_COOKIE_AGREE_CONTENT

Inloggen

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.
New World Order!
What's wrong with the world

Laatste bezoekers

Partner

Laatste bezoekers