Zal de crisis in het coronavirus de falende democratie in Hongarije teniet doen?

De coronavirus-noodwet is het nieuwste element in de gestage afdaling van Hongarije naar autoritarisme.

De geschiedenis heeft niet veel voorbeelden van autocraten die een crisis gebruikten om hun greep op de macht te versterken. Onze huidige crisis, veroorzaakt door de wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus, lijkt niet anders te zijn. Gerechtvaardigd door de noodzaak van buitengewone maatregelen om de pandemie aan te pakken, keurde het Hongaarse parlement op 30 maart een noodwet goed , getiteld “Over bescherming tegen het coronavirus”, die premier Viktor Orban uitzonderlijke bevoegdheden verleende.

De nieuwe wetgeving stelt Orban in staat om per decreet te regeren, waarbij de verspreiding van valse informatie – nu strafbaar tot vijf jaar gevangenisstraf – en het niet naleven van verplichte lockdown-beperkingen worden omgezet in strafbare feiten. Velen vrezen dat deze nieuwe maatregelen na de strijd tegen de COVID-19-crisis zullen worden gebruikt om de Hongaarse oppositie het zwijgen op te leggen. Nog zorgwekkender is het ontbreken van enige verwijzing naar een einddatum of een vereiste voor vernieuwing van de noodwetgeving, waardoor Orban de facto in staat zou worden gesteld zijn uitzonderlijke bevoegdheden voor onbepaalde tijd te behouden.

Handelingen mogelijk maken

Voor degenen die bekend zijn met de geschiedenis van nazi-Duitsland, roept het decreet een snode parallel op met Hitlers Enabling Act . In 1933 maakte Hitler gebruik van de verbranding van de Reichstag om een ​​noodwet aan te nemen die hem in staat stelde wetgeving uit te vaardigen zonder het parlement te raadplegen, een stap die bepalend was voor de consolidering van zijn heerschappij over Duitsland. Inderdaad, mogelijk gemaakt door de wet, verwijderde Hitler de autonomie van Duitse staten en verbood niet-nazi-politieke partijen. Hitler’s nieuwe bevoegdheden zouden in 1937 aflopen, maar tegen die tijd had de Führer de controle over Duitse instellingen al overgenomen en zag hij geen belemmering om zijn dictatoriale bevoegdheden te vernieuwen.

Hoewel de Hongaarse noodwet enige parlementaire autoriteit behoudt, is er weinig om de zekerheid te wekken dat het land niet een soortgelijk pad zou volgen in het interbellum Duitsland. Orban heeft een beruchte staat van dienst als tegenstander van de liberale democratie en heeft gedurende zijn ambtsjaren gewerkt aan het uithollen van democratische instellingen, het opheffen van juridische en politieke beperkingen om de persvrijheid en de activiteiten van maatschappelijke organisaties te beteugelen.

In 2012 verving de coalitie gevormd door Fidesz en de christen-democraten de bestaande grondwet door de invoering van hervormde kies- en rechtssystemen die onder andere de macht van de Hongaarse rechtbanken beperkten, het aantal zetels in het parlement verminderden en de kieskringgrenzen hervormden, wat leidde tot kritiek van de oppositie en internationale waarnemers.

Latere wijzigingen, aangenomen in 2013, regelden ook de rol van de pers en verleenden de publieke media het monopolie op politieke reclame tijdens nationale en Europese verkiezingen. In 2018 versterkte Orban zijn controle over de media door de consolidatie van meer dan 400 mediakanalen onder de Central European Press and Media Foundation (KESMA), een overheidsvriendelijke entiteit die wordt voorgezeten door personen met connecties met de premier.

Naast de ondermijning van constitutionele checks and balances, werd het nativistische discours ook ingezet in het geleidelijke proces van erosie van democratische instellingen in Hongarije. Naarmate de vluchtelingencrisis toenam, nam Orban een expliciet anti-immigratiebeleid aan dat andere Europese leiders tegen zich in het harnas joeg , die opriepen tot een gezamenlijke inspanning om een ​​van de grootste migratiecrises sinds de Tweede Wereldoorlog aan te pakken. Orban beschreef migranten als een ” gif ” en verklaarde dat “elke individuele migrant een veiligheids- en terreurrisico vormt” voor Hongarije. Deze vorm van nativistische retoriek werd onlangs gebruikt om de vervolging van in het land actieve NGO’s te legitimeren.

In 2018 beschuldigde Orban deze organisaties van het bevorderen van illegale immigratie en introduceerde een wetgevingspakket dat bekend werd als ‘Stop Soros’ – een verwijzing naar de Hongaars-Amerikaanse investeerder en filantroop George Soros, de oprichter van de Open Society Foundations en de aartsvijand van Orban. Naast het criminaliseren van ngo’s die steun aan migranten boden, werd er een speciale belastingwet ingevoerd om ngo’s die “illegale immigratie bevorderen” te bestraffen.

Weinig ruimte voor optimisme

Dit korte overzicht van de afdaling van Hongarije in autoritarisme biedt enig perspectief op de rol van de coronavirus-noodwet als gewoon een onderdeel van een complexe reeks gebeurtenissen die cumulatief hebben bijgedragen tot de ondergang van de Hongaarse democratie. Hoewel men gerust wil zijn in de verzekering van de Hongaarse premier en zijn partij dat het parlement de bevoegdheid behoudt om de democratische normaalheid te herstellen, laat het trackrecord van Orban sinds zijn verkiezing in 2010 weinig ruimte voor optimisme.

Het aannemen van de noodwet komt op een moment dat de Hongaarse democratie eindelijk tekenen van veerkracht begon te vertonen. Bij de burgemeestersverkiezingen van 2019 versloegen coalities van oppositiepartijen Orban’s regerende rechtse Fidesz-partij in 10 van de 23 grote steden in het hele land, waaronder de hoofdstad Boedapest, en scoorden hun beste resultaat in een decennium. Onder de nieuwe wet hebben burgemeesters echter weinig macht om de autoriteit van Orban aan te vechten , aangezien elke door hen genomen maatregel nu gemakkelijk kan worden overruled.

Voorlopig kan men alleen maar hopen dat de Hongaarse oppositie, zodra de COVID-19-crisis voorbij is, zal reageren zoals in 2019 en dat de Europese Unie haar waarden zal handhaven om te voorkomen dat een dictatuur wortel schiet in een van haar leden staten.

Reacties

Reacties

Tags: , ,

admin

© stopdebankiers.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
di 30 november 2021

Captcha afbeelding

COM_EB_IFRAME_COOKIE_AGREE_CONTENT

Inloggen

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.
New World Order!
What's wrong with the world

Laatste bezoekers

Partner

Laatste bezoekers