Juridische toolkit – dwing uw rechten af: de politie niet altijd uw beste vriend

Als vrij mens worden we gedwongen om te leven als een persoon in de vereniging Belgische Staat. Deze staat vaardigt zijn eigen regels uit die ons verplichten om te gaan stemmen. Als we gaan stemmen geven we onze machtiging uit handen en krijgen politici vrij spel voor hun criminele activiteiten waardoor ze van ons een schuldslaaf gemaakt hebben. Om het "huisreglement" van de Belgische Staat af te dwingen wordt de politie ingezet.

Ik vrees dat we terug in herhaling vallen maar ook hier gaan we moeten zeggen dat politie niet meer of niet minder dan een bedrijf is. Een simpele zoekopdracht in de KBO volstaat om dit terug te vinden.

woutjes86357

Laat goed doordringen wat we hieronder allemaal schrijven. Tot heden was alles theoretisch. Om te beschrijven wie of wat de politie juist is en wat hun bevoegdheid is, komen er ook een aantal praktische zaken aan bod. Sommige van de zaken die aan bod komen zullen we in volgend artikels verder uitdiepen.

Het eerste wat u moet weten is dat er verschillende soorten recht bestaan. Je hebt het publiekrecht en het privaatrecht.

Zoals beschreven op Wikipedia:

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook omvat dit rechtsgebied de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. Dit is tevens het onderscheid met het andere grote rechtsgebied, het privaatrecht.

Het publiekrecht bestaat uit de volgende onderdelen:

Burgerlijk recht, ook civiel recht of in Nederland privaatrecht, is het geheel van de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen, i.h.b. het personen- en familierecht en vermogensrecht. Het burgerlijk recht alsmede het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht, het handels- en vennootschapsrecht en het civiele aansprakelijkheidsrecht vormen samen het materieel privaatrecht. Het formeel privaatrecht beschrijft de civiele rechtspleging, dit is het burgerlijk procesrecht of gerechtelijk recht.


Het bovenstaande is voor u waarschijnlijk voor een groot stuk Chinees. Dus wat betekent dat in de praktijk?

Het is vanzelfsprekend logisch dat als er een strafrechtelijk feit gepleegd wordt dat de politie hier jurisdictie heeft. De absolute basisvoorwaarde van een strafrechtelijk feit is dat er een derde partij gekwetst is: u bent iemand aan het vermoorden, iemand bont en blauw aan het slaan, iemand aan het bestelen, iemand ongewild aangereden met uw auto,… Hier is er duidelijk sprake van een derde partij die gekwetsts is. Als de politie hier niet mag optreden dan wanneer wel?

Maar waar is die derde partij die gekwetst is als u bv. uw mondmasker niet draagt of als u de avondklok negeert? Hier is geen derde partij die gekwetst is, dit valt dus onder het privaatrecht. In het privaatrecht heeft de politie enkel jurisdictie over u als u hiermee akkoord gaat. Zoals we hierboven schreven is de politie een bedrijf. U kan enkel handelen met een bedrijf op basis van een contract of een overeenkomst. In dit geval kan de politie enkel met u handelen als u daarmee in contract gaat.

Hier moet u nu wel heel goed opletten wat u doet. Bij een politiecontrole luizen ze u erin. Het eerst wat een politieagent u vraagt is uw identiteitskaart. Door uw identiteitskaart af te geven gaat u stilzwijgend in contract. Door u te identificeren met uw identiteitskaart identificeert u zich als persoon (legale fictie) en niet als levende mens. Simpel gezegd komt het erop neer dat u hiermee al uw rechten verliest. U bent in contract gegaan. De politie zal u een offerte (=boete) sturen. Gezien u in contract gegaan bent, bent u ook verplicht om deze te betalen.

U bent niet verplicht om uw identiteitskaart te tonen. Hiervoor kan u terug vallen op de wet op het politieambt. De politie mag enkel een identiteitscontrole doen als u een strafbaar feit gepleegd heeft of als er duidelijke aanwijzingen zijn dat u op het punt staat om dat te doen. U weiger niet, u hoeft dit niet te doen. De politie kan u dus niet verplichten om uw identiteitskaart af te geven. Art 34 §4 zegt ook duidelijk dat u de mogelijkheid moet geboden worden om uw identiteit te bewijzen op eender welke wijze. U mag dus gewoon zeggen mijn naam is X en ik woon te Y.

Doordenker… U wordt met de wagen tegengehouden voor een routine alcoholcontrole. Welk strafbaar feit heeft u hier gepleegd? Waar is de 3de gekwetste partij? U staat niet op het punt om een misdrijf te plegen en door gewoon achter het stuur van uw auto te zitten, gedraagt u zich ook niet verdacht. In feite hebben die dus helemaal geen jurisdictie over u. De volgende keer dat we tegengehouden worden voor een alcoholcontrole gaan we een interessant gesprek hebben met die politieagent �‚

Iets waar we het in een volgend artikel nog uitgebreid over gaan hebben is onze grondwet. Momenteel is het voldoende om te weten dat politieagenten trouw gezworen hebben aan de grondwet, dus ook deze grondwet horen te gehoorzamen.

Als we dit nu kaderen in gans het coronagebeuren wordt het al vlug duidelijk dat de politie ver zijn boekje te buiten gegaan is. Zoals we net zegden heeft de politie trouw gezworen aan de grondwet. Artikel 12 en 14 zeggen heel duidelijk dat je enkel kan gestraft worden op basis van een wet. En hier komt de aap uit de mouw. Er is helemaal geen wettelijk kader. Tot de dag van vandaag zijn alle coronamaatregelen geregeld met ministeriële besluiten. Ministeriële besluiten zijn geen wetten. In het strafwetboek zal u geen enkele wet terugvinden die iets te maken heeft met de coronamaatregelen. En zoals het woord het zelf zegt "coronamaatregelen". Dit zijn maatregelen en geen wetten!!!

Wat betekent dit in de praktijk. Stel u krijgt een boete omdat u geen mondmasker draagt of omdat u de avondklok overtreedt. Er is geen sprake van een strafrechtelijk feit omdat er geen derden gekwetst zijn, en er is ook geen wet die zegt dat u een mondmasker moet dragen of dat u niet mag buiten rondlopen. In dit geval heeft de politie zelf een strafbaar feit gepleegd nl. art 243 uit het strafwetboek: knevelarij.

Art. 243. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Alle openbare officieren of ambtenaren en alle met een openbare dienst belaste personen, die zich schuldig maken aan knevelarij, door bevel te geven om rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of door die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan, worden gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar, en zij kunnen bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen. De straf is opsluiting, indien de knevelarij met behulp van geweld of van bedreiging wordt gepleegd.

Mogelijkerwijs gaat de politie nadien nog een 2de misdrijf plegen. Je kan met een heel plichtsbewuste agent te maken hebben die gewoon zijn job goed wil uitvoeren. In de praktijk zijn politieagent heel slecht opgeleid qua wetgeving. Als u op basis van het bovenstaande op uw rechten blijft staan en uw identiteitskaart niet afgeeft (zoals hierboven uw weigert dat niet, u hoeft die niet af te geven), zal deze plichtsbewuste politieagent waarschijnlijk denken dat die te maken heeft met een weerspannig iemand. Het zou dus wel eens kunnen gebeuren dat die u in de boeien slaat en meeneemt naar het politiekantoor. Et voilà, het volgende strafbare feit: ontvoering. Zo lazen we verhalen van mensen die in Ter Kamerenbos gingen demonstreren die opgepakt werden, die dan in een cel gestoken werden waar sommigen zelfs zich tot hun onderbroek moesten uitkleden. Dat is dan ook nog eens aanranding van de eerbaarheid. In dit geval heeft de politie dus 3 strafbare feit gepleegd waar u de derde gekwetste partij bent.

We staan hier op een kruispunt waar u gaat moeten beslissen wat u doet. Of u gebruikte de informatie in deze juridische toolkit (er volgen nog verschillende andere artikelen) om uw rechten af te dwingen. Als u dit doet, gaat u sowieso in conflict komen met het systeem. Misschien alsnog boetes krijgen waar u niet onderuit geraakt of misschien eens een paar uren in een cel. Of u doet niets wat veel gemakkelijker is. Maar dan onderwerpt u zich de komende jaren (mogelijk de rest van uw leven) aan een hele resem verplichte vaccinaties, nog veel meer vrijheidsbeperkende maatregelen. Het is voldoende om te zien naar landen als Australië, Frankrijk, Italië,… om te zien hoe uw toekomst er dan gaat uitzien.

De wakkere mensen zijn al heel lang bezig met het informeren van mensen die niet wakker zijn. Hier bestaat onze taak erin om politieagenten te informeren zodat we die aan onze kant krijgen. In dit artikel hebben we u al een groot stuk van de theoretische kant uitgelegd. We gaan ook nog een aantal artikelen schrijven hoe u dit allemaal in de praktijk kan toepassen en wat u moet doen als een politieagent u toch onterecht een boete wil geven.

wakkernieuws.be

© Wakker nieuws

 

Reacties 1

Gast - Tessa op za 02 oktober 2021 01:55

Interessant

Interessant
Gast
di 27 september 2022

Captcha afbeelding

COM_EB_IFRAME_COOKIE_AGREE_CONTENT

Laatste bezoekers